התחברות
Gaya - The Art Of Thinking 

תקנון כרטיס מתנה GIFT CARD

       *     גאיה משחקי חשיבה מנפיקה כרטיסי מתנה המאפשרים מתן הכרטיס כמתנה לצד שלישי על מנת שמחזיק הכרטיס יוכל לרכוש לעצמו מוצרים ברשת חנויות "גאיה משחקי חשיבה".
*      כרטיס המתנה יטען בסכום של 100ש"ח ומעלה בקפיצות של 100 ש"ח (לדוגמא 100,200,300ש"ח)
  
*      אם מחזיק כרטיס מתנה השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בו, יוכל להשתמש ביתרה לשם רכישה בביקורו הבא ב"גאיה משחקי חשיבה". 
אם נרכש בכרטיס מוצר בסכום הנמוך מן הסכום שהוטען בו, יוכל המחזיק להשתמש בכרטיס לרכישה אחרת ביתרת הסכום הטעון בכרטיס. 
  
*      כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למוזמנים או להחזרה . מחזיק הכרטיס שאיבד אותו, או אם הכרטיס הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אבדן או גניבת כרטיס כדין אבדן מזומנים.
 
*   כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.
  
* תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין "גאיה משחקי חשיבה"
 
* התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט : www.gaya-game.co.il
 
* תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של "גאיה משחקי חשיבה " , אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.
 
* במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו

לרכישת כרטיס גיפט קארד לחצו עליי 

להתחלת העמוד