התחברות
Gaya - The Art Of Thinking 

Make 'n' Break Extreme

By Ravensburger

165.00 ₪
- +
על השחקנים לצור צורות עפ"י הכרטיסיות בזמן שהשעון רץ. 
ככל שהשחקן מצליח לצור יותר צורות נכונות במסגרת הזמן הוא מקבל יותר נקודות. 

על השחקן להפוך את הכרטיסיה העליונה בחפיסה , ולנסות לצור אותה במדויק בעזרת החלקים שעל השולחן. כאשר צורה הושלמה השחקן יכול להפוך כרטיסיה חדשה ולהמשיך לבנות צורות במגבלות הזמן שנותר לו. על החלקים לעמוד ללא עזרה לפני שהשחקן יפרק אותם בכדי לצור צורה חדשה. הכרטיסיות שנפתרו נכונה ובמסגרת הזמן, מונחות עם הפנים כלפי מעלה ליד השחקן . בזמן שהשחקן בונה את הצורות על השחקנים האחרים לראות שהשחקן אכן בונה את הצורה באופן תואם לכרטיסיה , ולהעיר איזה תיקונים יש לעשות באם הצורה שנבנתה אינה תואמת לכרטיסיה. על השחקן המשחק לתקן את הטעויות, באם ישנן, לפני שיעבור לכרטיסיה הבאה, וכל זאת במסגרת הזמן שלו.

רוב הכרטיסיות מראות צורות צבעוניות. על השחקן להעתיקן במדויק , בהתאם לצבעים ובהתאם למיקום  . ישנן כרטיסיות EXTREME נוספות – לבניה יצירתית יותר.

גיל : 8

אריזה : קופסת גאיה מהודרת

 

See more: Others
Tags: Others
להתחלת העמוד