Nano Lego

Nano Lego

.ננו לוגו הם אבני לגו קטנות מהם ניתן להרכיב מגוון דמויות 

גודל האבן הבסיסית הקטנה 4*4*4 מ"מ בלבד. בעזרת תוכנות מתקדמות ושיתופי פעולה בינלאומיים פוריים נוצרו הדגמים שלפניכם. 

 ההרכבות משלבות ריכוז, קריאת תרשימים , סבלנות , והמון הנאה  

לילדים ולמבוגרים כאחד


64 products

64 products